Tag: artiklu

05
Mar

Kif tgħadduh il-ħin fil-Klawsura?

Fil-ħajja tagħna fil-klawsura Tereżjana l-aqwa xogħol tagħna huwa t-Talb u l-Presenza ta’ Alla. Pero dan huwa magħġun f’ħajja normali ta’ bnedmin li aħna. Dan qegħda ngħidu għax ġieli xi ħaddiema li jkollna jaħdmu fil-monasteru jgħamlulna ċerti mistoqsijiet vera strambi! per eżempju: “veru li intom ikollkom it-tebut taħt is-sodda?!” etc. etc. Mela aħna nibdew il-ġurnata tagħna hekk:

24
Feb

Beata Maria Ta’ Ġesu’ Lopez De Rivas

Maria Lopez de Rivas twieldet fit-18 ta’ Awwissu 1560 f’Tartanedo, Spanja. Meta kellha 4 snin miet missierha u billi ommha reġgħet iżżewġet ġiet mogħtija lil zijuha biex jieħu ħsiebha u jedukaha. Kienet għadha tifla meta ġiet meħlusa mill-għarqa fix-xmara Gallo mill-Madonna.