L-aqwa mudell għalina, wara Ġesu’, hija Ommna Marija, li aħna nqimuha bħala Omm, Patruna u Oħt. Hi tgħinna fil-mixi wara Ġesu’, isseħibna fil-qalb tal-Knisja u tħarisna biex inwettqu s-sejħa ta’ ħajjitna."

L-aqwa mudell għalina, wara Ġesu’, hija Ommna Marija, li aħna nqimuha bħala Omm, Patruna u Oħt. Hi tgħinna fil-mixi wara Ġesu’, isseħibna fil-qalb tal-Knisja u tħarisna biex inwettqu s-sejħa ta’ ħajjitna."

5.30 a.m.
Qawmien
5.55 a.m.
Tifhir ta’ Sbiħ il-Jum
6.15 a.m.
Orazzjoni Mentali
7.15 a.m.
Quddiesa, Ringrazzjament ta’ wara t-Tqarbin
 
Talba tad-Disgħa (Terza)
 
Breakfast. Xogħol
 
 
12.15 p.m.
Talba ta’ Nofs in-nhar (Sexta)
 
Eżami tal-Kuxjenza
 
Refettorju
 
Rikrejazzjoni
 
 
1.45 p.m.
Irtir/mistrieħ fiċ-ċella
3.15 p.m.
Talba tat-Tlieta (Nona)
 
Qari Spiritwali
4.30 p.m.
Xogħol
 
 
6.00 p.m.
Mill-Għid il-Kbir sat-13 ta’ Settembru
 
Siegħa Orazzjoni Mentali u Għasar
 
 
 
Mill-14 ta’ Settembru sa’ l-Għid il-Kbir
 
Għasar u Siegħa Orazzjoni Mentali
 
Refettorju. u wara Rikrejazzjoni
 
 
8.30 p.m.
Talba ta’ Għeluq il-Jum
8.45 p.m.
Ħin liberu
9.45 p.m.
Uffiċċju tal-Qari
 
Ħsieb Spiritwali
 
Barka tal-Madre Prijura
 
Mistrieħ