Ħinijiet tal-Funzjonijiet tal-Għid

 
Ħinijiet tal-Funzjonijiet tal-Għid

Ħamis ix-Xirka 5.00pm
Il-Ġimgħa l-Kbira 3.00pm
Ħamis ix-Xirka 5.00pm
Il-Ġimgħa l-Kbira 3.00pm
Sibt il-Għid 8.00pm
L-Għid il-Kbir  7.15am

F’isem il-Madre u l-kommunita’ tagħna nawguralek Għid qaddis u mimli barkiet mis-sema lilek u l-familja kollha tiegħek.