Category: Uncategorized

31
Jan

Ħbieb tal-Qalb

Għeżież Żgħażagħ, Nixtieq li qabel nibdew niktbulkom fuq il-‘Carmel’ nagħtikom xi informazzjoni fuqna s-sorijiet Tereżjani li ninsabu Bormla, mhux il bogħod ħafna mill-Kunvent tal-Patrijiet ta’ S.Tereża.