Blog

18
Mar

OnGoing Formation Meetings in the UK

We are venturing on a new experience where one of the sisters of our community is going to travel to UK and join one of the two Ongoing Formation Meetings organised by the Association of British Carmels.  The speaker is going to be Fr. Iain Matthew ocd and the venue held at The Briery, a […]

05
Mar

Kif tgħadduh il-ħin fil-Klawsura?

Fil-ħajja tagħna fil-klawsura Tereżjana l-aqwa xogħol tagħna huwa t-Talb u l-Presenza ta’ Alla. Pero dan huwa magħġun f’ħajja normali ta’ bnedmin li aħna. Dan qegħda ngħidu għax ġieli xi ħaddiema li jkollna jaħdmu fil-monasteru jgħamlulna ċerti mistoqsijiet vera strambi! per eżempju: “veru li intom ikollkom it-tebut taħt is-sodda?!” etc. etc. Mela aħna nibdew il-ġurnata tagħna hekk:

24
Feb

Beata Maria Ta’ Ġesu’ Lopez De Rivas

Maria Lopez de Rivas twieldet fit-18 ta’ Awwissu 1560 f’Tartanedo, Spanja. Meta kellha 4 snin miet missierha u billi ommha reġgħet iżżewġet ġiet mogħtija lil zijuha biex jieħu ħsiebha u jedukaha. Kienet għadha tifla meta ġiet meħlusa mill-għarqa fix-xmara Gallo mill-Madonna.